چالش ها و مسائل برای ارائه راه حل در دورخیز نوآورانه

رویداد دورخیز از طراحان، استارتاپ ها، دانشجویان، متخصصان، دانشگاهیان، و کارآفرینان برای ارائه راه حل‌هایی نوآورانه برای مهمترین چالش ها و مسائل حوزه های زیر دعوت به عمل می آورد. ویژگی مهم در ارائه راه حل برای مسائل زیر، پایدار بودن (Sustainable) راه حل هاست.

مسائل حوزه شهری

شهرها چه بزرگ و چه کوچک، مسائل و چالش هایی مشابه دارند که نسبت به اندازه آن ها، عمیق تر و بحرانی تر یا سطحی تر هستند. با این حال یک سری از مشکلات مختص کلان‌شهرهاست معضلاتی مانند: ترافیک، انواع آلودگی،معضل مدیریت شهری، و ... 

مسائل حوزه سلامت

تمرکز اصلی ما بر روی تکنولوژی های جدید در 5 حوزه زیر با پیش فرض های کلیدی اینکه که به بهبود سلامت جامعه ، افزایش تجربه بیمار، کاهش هزینه ها و تسهیل روش کار ارائه دهندگان خدمات در سیستم سلامت منتهی شود و کمترین ریسک را برای بیمار در پی داشته باشد، میباشد: