مسئله شهری: حفاظت از آب، هوا و محیط زیست شهری (C-2)

وضعیت نامطلوب موجود چیست؟
آلودگی هوا و بحران جدی آب، بخش کشاورزی و شهری را با چالش های متعددی روبرو کرده است، که بخش قابل توجهی از مشکلات با مشارکت جمعی نوآوران فعال و استفاده از تکنولوژی روز دنیا قابل بازنگری است، از جمله:
– فقدان سامانه‌های منسجم تولید، جمع آوری و پردازش اطلاعات و آمار منابع و مصارف آب، و سطح انواع آلودگی ها (هوا، صوتی، فضایی و …)
– عدم وجود ساختار و سازوکارهای مناسب و ضروری برای مدیریت توامان عرضه و تقاضا و فقدان ارتباطات اجتماعی لازم

تاثیرات مثبت حل این مسئله چه می تواند باشد؟
– توسعه شهری
_ کاهش مهاجرت‎های ناشی از کمبود منابع به کلان شهرها
_تخصیص بهینه آب
– توسعه توان اقتصادی کشور
_ حفظ منایع محیط زیست

راه حل های مورد انتظار چه مواردی می تواند باشد؟ (نمونه محصول؟ طرح؟ نقشه؟ ایده؟ و …)
در حال حاضر تکنولوژی ها و ابزارهای جدیدی آمده و زمینه هایی برای حل مشکلات شهری به وجود آورده که با توجه به بحران های موجود می تواند منفعت آفرین باشد. مجموعه راهکارهای مبتنی بر فناوری و مدیریت داده که به تسهیل مدلسازی، اندازه گیری و مدیریت سیستم پیچیده آب، هوا و محیط زیست شهری به صورت کلی در راستای بهبود کیفیت ر  آب و هوای پاک بیانجامد.
– اتوماتیک کردن برنامه ریزی سفر گردشگران در سطح گسترده
– لزوم توجه به انقلاب اطلاعاتی در مدیریت شهری: بهینه سازی سیستم آب رسانی
– افزایش سطح آگاهی جامعه نسبت به بحران آب و آلودگی هوا

شرایط اولیه پذیرش یک راه حل ارائه شده چیست؟
– در راستای استفاده بهینه و حفاظت آب و هوا و محیط زیست شهری باشد
– عملیاتی در سطح گسترده باشد
– مورد تایید سازمان های ذی صلاح باشد

شرکت کنندگان در صورت ارئه راه حل مناسب از چه مزایایی برخوردار خواهند شد؟

هدایای نقدی از طرف سازمان ارائه دهنده مسئله
درآمد از به نتیجه رسیدن کار
جذابیت چالشی این مساله
یادگیری و ارتقای مهارت های شخصی
شهرت و مقبولیت اجتماعی
رضایت شخصی از حل مشکل
سرمایه گذاری و حمایت توسط حامیان دورخیز

 

برای حل این چالش در دورخیز ثبت نام کنید.