دورخیز نوآوری شهری UrbanTech و CivicTech

دورخیز نوآوری شهری

راه‌حل‌های نوآورانه برای چالش‌های حوزه شهری

هدف دورخیز کمک به استارتاپ هایی است که شهرهای آینده را می سازند

راه حل های نوآورانه برای معضل ترافیک تهران
راه حل های نوآورانه برای ایجاد شهر هوشمند
خدمات نوآورانه مکان محور
راه حل های نوآورانه برای تولید انرژی
راه حل های نوآورانه برای افزایش مشارکت شهروندان در مدیریت شهری
راه حل های نوآورانه برای ارتقای اقتصادی شهروندان

 

 

در دورخیز مسائل و مشکلات واقعی را حل کنید

در دورخیز مسائل و مشکلاتی که ارزش حل کردن دارند و راه حل آن ها نیاز بازارهاست توسط کسب و کارها و سازمان های همان حوزه مطرح می شود.

« اگر می خواهیم حرکت و تحولی جدی در اقتصاد شهری به وجود بیاوریم باید موضوع فعالیت های دانش بنیان، کمک به استارت آپ ها و مسئله فناوری های نو را در جهات مختلف جدی بگیریم. هم اکنون همه کلانشهرها در اقتصاد شهری خود به این سمت رفته اند و ما هم چاره ای جز این نداریم.»
محمدعلی نجفی، شهردار تهران

در دورخیز شرکت کنید

و با ارائه راه حل های نوآورانه برای چالش های شهر خود، هم جایزه ببرید و هم در ساختن شهری بهتر سهیم باشید