دورخیز نوآورانه در استان کردستان برگزار شد

دورخیز نوآورانه در استان کردستان برگزار شد

دومین دوره از سلسله رویدادهای دورخیز نوآورانه در استان کردستان برگزار شد. این رویداد که با همکاری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و با حمایت استانداری کردستان و سازمان فنی و حرفه ای استان،‌توسط شتابدهنده تک و موسسه آموزشی برنا، برگزار گردید، با تمرکز بر نوآوری گردشگری و اتصال بخش های مهم صنایع […]

صنایع دستی و گردشگری

صنایع دستی و گردشگری

هدف و تمرکز این بخش از رویداد دورخیز نوآورانه کردستان، بطور کلی دربرگیرنده‍‍‌ی راه هایی برای بهبود تولید صنایع دستی در مناطق در حال توسعه در راستای وارد شدن یکپارچه به زنجیره ارزش گردشگری و افزایش درآمد تولیدکنندگان، و تسهیل کردن رویکرد ایجاد ارتباطات پایدار تجاری میان تولید کنندگان صنایع دستی و صنعت گردشگری است. […]

مسئله گردشگری: عرضه نامناسب میراث فرهنگی به گردشگران (T-8)

مسئله گردشگری: عرضه نامناسب میراث فرهنگی به گردشگران (T-8)

وضعیت موجود که نامطلوب است و مشکل ایجاد کرده را کوتاه شرح دهید بر اساس آمار موجود اغلب گردشگران که به ایران می آیند گردشگران فرهنگی هستند یعنی به دنبال بازدید مکان های فرهنگی و تاریخی ایران و آشنایی با فرهنگ گدشته و امروز مردم ایران می باشند. با این حال، تعداد و تنوع میراث […]

مسئله گردشگری: محدودیت خرید صنایع دستی توسط گردشگران (T-7)

مسئله گردشگری: محدودیت خرید صنایع دستی توسط گردشگران (T-7)

وضعیت موجود که نامطلوب است: اکثر گردشگران در زمان یازدید از یک شهر یا جاذبه فرهنگی و تاریخی در ایران با تعداد زیادی از دست سازه ها و صنایع دستی زیبا و خاص آن منطقه روبرو می شوند. دست سازه هایی که هم جنبه سوغاتی دارند و هم نوعی اثر فرهنگی – هنری به حساب […]

مسئله گردشگری: مسیر گردشگری ناکامل و محدود در ایران (T-6)

مسئله گردشگری: مسیر گردشگری ناکامل و محدود در ایران (T-6)

وضعیت موجود که نامطلوب است و مشکل ایجاد کرده: اکثر گردشگران خارجی در زمان ورود به ایران توسط تورهای مختلف در یک مسیر مشخص هدایت می شوند. این مسیر از تهران شروع شده و از کاشان و اصفهان می گذرد و به یزد و سپس شیراز ختم می گردد.  اگرچه این مسیر شهرها و جاذبه […]

مسئله گردشگری: تصویر ذهنی نادرست از ایران در گردشگران خارجی (T-5)

مسئله گردشگری: تصویر ذهنی نادرست از ایران در گردشگران خارجی (T-5)

وضعیت موجود که نامطلوب است و مشکلی که ایجاد کرده است: تبلیغات نادرست برخی رسانه های بین المللی تصویر اشتباهی را از کشور و ملت ایران به جهان به ویژه ساکنان کشورهای غربی نشان داده است تا حدی که در اذهان آنان، ایران یک مقصد نا امن و ایرانیان نسبت به مردمان کشورهای دیگر متخاصم […]

پنج دسته بندی کسب و کارهای صنعت گردشگری

پنج دسته بندی کسب و کارهای صنعت گردشگری

با در نظر گرفتن فعالیت گردشگری ( فعالیت به معنی دامنه تجارت ها و سازمان های درگیر در توزیع محصول گردشگری) به عنوان یکی از عناصر اصلی سیستم گردشگری می توانیم یک دسته‌بندی 5تایی از کسب و کارهای این صنعت به شرح زیر داشته باشیم: 1- گردشگری غذایی: در واقع یک فعالیت عمومی است و […]

مسئله گردشگری: ضعف بازاریابی (T-4)

مسئله گردشگری: ضعف بازاریابی (T-4)

محورهای اصلی چالش ها و مسائل حوزه گردشگری در «دورخیز» با مشارکت سازمان و کسب و کار های مرتبط شناسایی شده است. وضعیت نامطلوب موجود چیست؟ اساسا نظام گردشگری ایران از لحاظ بازاریابی تخصصی و حرفه‌ای دچار کمبود‌ها و ضعف‌های بسیاری است و در بازاریابی به‌صورت عام و بازاریابی دیجیتال به‌صورت خاص فاصله بسیاری با […]