مسئله شهری: سامانه‌های ناکارآمد تامین و توزیع (C-1)

مسئله شهری: سامانه‌های ناکارآمد تامین و توزیع (C-1)

وضعیت نامطلوب موجود چیست؟ امروزه صنایع غذایی به سرعت در حال تغییر است، زیرا مصرف کنندگان بیشتر از قبل به دنبال گزینه های سالم تر و سازگار با محیط زیست، طعم های جدید و کنترل بیشتر بر نحوه سرو غذا، ارسال و تولید هستند. سیستم های موجود جوابگوی نیاز مصرف کنندگان در سطح گسترده و […]