مسئله گردشگری: عرضه نامناسب میراث فرهنگی به گردشگران (T-8)

مسئله گردشگری: عرضه نامناسب میراث فرهنگی به گردشگران (T-8)

وضعیت موجود که نامطلوب است و مشکل ایجاد کرده را کوتاه شرح دهید بر اساس آمار موجود اغلب گردشگران که به ایران می آیند گردشگران فرهنگی هستند یعنی به دنبال بازدید مکان های فرهنگی و تاریخی ایران و آشنایی با فرهنگ گدشته و امروز مردم ایران می باشند. با این حال، تعداد و تنوع میراث […]

مسئله گردشگری: محدودیت خرید صنایع دستی توسط گردشگران (T-7)

مسئله گردشگری: محدودیت خرید صنایع دستی توسط گردشگران (T-7)

وضعیت موجود که نامطلوب است: اکثر گردشگران در زمان یازدید از یک شهر یا جاذبه فرهنگی و تاریخی در ایران با تعداد زیادی از دست سازه ها و صنایع دستی زیبا و خاص آن منطقه روبرو می شوند. دست سازه هایی که هم جنبه سوغاتی دارند و هم نوعی اثر فرهنگی – هنری به حساب […]

مسئله گردشگری: مسیر گردشگری ناکامل و محدود در ایران (T-6)

مسئله گردشگری: مسیر گردشگری ناکامل و محدود در ایران (T-6)

وضعیت موجود که نامطلوب است و مشکل ایجاد کرده: اکثر گردشگران خارجی در زمان ورود به ایران توسط تورهای مختلف در یک مسیر مشخص هدایت می شوند. این مسیر از تهران شروع شده و از کاشان و اصفهان می گذرد و به یزد و سپس شیراز ختم می گردد.  اگرچه این مسیر شهرها و جاذبه […]

مسئله گردشگری: تصویر ذهنی نادرست از ایران در گردشگران خارجی (T-5)

مسئله گردشگری: تصویر ذهنی نادرست از ایران در گردشگران خارجی (T-5)

وضعیت موجود که نامطلوب است و مشکلی که ایجاد کرده است: تبلیغات نادرست برخی رسانه های بین المللی تصویر اشتباهی را از کشور و ملت ایران به جهان به ویژه ساکنان کشورهای غربی نشان داده است تا حدی که در اذهان آنان، ایران یک مقصد نا امن و ایرانیان نسبت به مردمان کشورهای دیگر متخاصم […]

مسئله گردشگری: سیستم سنتی جذب گردشگری (T-3)

مسئله گردشگری: سیستم سنتی جذب گردشگری (T-3)

  محورهای اصلی چالش ها و مسائل حوزه گردشگری رویداد <<دورخیز>> با مشارکت سازمان و کسب و کار های مرتبط شناسایی شده است. وضعیت نامطلوب موجود چیست؟ امار به وضوح بیان کننده این واقعیت است که کشور ما در زمینه جذب گردشگران بویژه خارجی در وضعیت مناسبی قرار ندارد: – رتبه جهانی ایران در زمینه […]