دورخیز نوآورانه در استان کردستان برگزار شد

دورخیز نوآورانه در استان کردستان برگزار شد

دومین دوره از سلسله رویدادهای دورخیز نوآورانه در استان کردستان برگزار شد. این رویداد که با همکاری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و با حمایت استانداری کردستان و سازمان فنی و حرفه ای استان،‌توسط شتابدهنده تک و موسسه آموزشی برنا، برگزار گردید، با تمرکز بر نوآوری گردشگری و اتصال بخش های مهم صنایع […]