مسئله گردشگری: عرضه نامناسب میراث فرهنگی به گردشگران (T-8)

مسئله گردشگری: عرضه نامناسب میراث فرهنگی به گردشگران (T-8)

وضعیت موجود که نامطلوب است و مشکل ایجاد کرده را کوتاه شرح دهید بر اساس آمار موجود اغلب گردشگران که به ایران می آیند گردشگران فرهنگی هستند یعنی به دنبال بازدید مکان های فرهنگی و تاریخی ایران و آشنایی با فرهنگ گدشته و امروز مردم ایران می باشند. با این حال، تعداد و تنوع میراث […]

مسئله گردشگری: محدودیت خرید صنایع دستی توسط گردشگران (T-7)

مسئله گردشگری: محدودیت خرید صنایع دستی توسط گردشگران (T-7)

وضعیت موجود که نامطلوب است: اکثر گردشگران در زمان یازدید از یک شهر یا جاذبه فرهنگی و تاریخی در ایران با تعداد زیادی از دست سازه ها و صنایع دستی زیبا و خاص آن منطقه روبرو می شوند. دست سازه هایی که هم جنبه سوغاتی دارند و هم نوعی اثر فرهنگی – هنری به حساب […]

مسئله گردشگری: مسیر گردشگری ناکامل و محدود در ایران (T-6)

مسئله گردشگری: مسیر گردشگری ناکامل و محدود در ایران (T-6)

وضعیت موجود که نامطلوب است و مشکل ایجاد کرده: اکثر گردشگران خارجی در زمان ورود به ایران توسط تورهای مختلف در یک مسیر مشخص هدایت می شوند. این مسیر از تهران شروع شده و از کاشان و اصفهان می گذرد و به یزد و سپس شیراز ختم می گردد.  اگرچه این مسیر شهرها و جاذبه […]

مسئله گردشگری: تصویر ذهنی نادرست از ایران در گردشگران خارجی (T-5)

مسئله گردشگری: تصویر ذهنی نادرست از ایران در گردشگران خارجی (T-5)

وضعیت موجود که نامطلوب است و مشکلی که ایجاد کرده است: تبلیغات نادرست برخی رسانه های بین المللی تصویر اشتباهی را از کشور و ملت ایران به جهان به ویژه ساکنان کشورهای غربی نشان داده است تا حدی که در اذهان آنان، ایران یک مقصد نا امن و ایرانیان نسبت به مردمان کشورهای دیگر متخاصم […]