دورخیز نوآوری بهداشت و سلامتی HealthTech

دورخیز نوآوری سلامت

راه‌حل‌های نوآورانه برای چالش‌های حوزه بهداشت و سلامت

هدف دورخیز کمک به استارتاپ هایی است که زیستن را برای مردم سالم تر می کنند

راه حل های نوآورانه برای ارتقای برنامه تحول نظام سلامت
راه حل های نوآورانه برای سلامت هوشمند
خدمات نوآورانه مکان محور
راه حل های نوآورانه برای آسان کردن دسترسی به خدمات بهداشتی
راه حل های نوآورانه برای افزایش مشارکت شهروندان در مدیریت سلامت
راه حل های نوآورانه برای بهینه سازی هزینه های درمان

 

 

در دورخیز مسائل و مشکلات واقعی را حل کنید

 

در دورخیز مسائل و مشکلاتی که ارزش حل کردن دارند و راه حل آن ها نیاز بازارهاست توسط کسب و کارها و سازمان های همان حوزه مطرح می شود.

« آینده بهداشت و سلامتی در حال تحول است و نگاه ما باید به آینده باشد و از بهداشت و سلامتی امروز به مدل جدید حرکت کنیم»

در دورخیز شرکت کنید

و با ارائه راه حل های نوآورانه برای چالش های حوزه سلامت، هم جایزه ببرید و هم در ارتقای سلامت جامعه سهیم باشید