مسئله حوزه سلامت: هزینه های بالای درمانی و کلینیکال (H-2)

 

محورهای اصلی چالش ها و مسائل حوزه سلامت رویداد <<دورخیز>> با مشارکت سازمان و کسب و کار های مرتبط شناسایی شده است.

وضعیت نامطلوب موجود چیست؟
کیفیت خدمات بالینی و درمانی تحت فشارهای ناشی از افزایش حجم کار و محدودیتهای هزینه بشدت پایین است.
فرآیندهای طولانی و فیزیکی درمانی و آزمایشگاهی، افزون بر هزینه بسیار وقت گیر و در مورد بیماری های نیازمند تشخیص به موقع، بسیار زیان بار است.

تاثیرات مثبت حل این مسئله چه می تواند باشد؟
– صرفه جویی در زمان و هزینه هم برای ارائه دهندگان خدمت و هم بیماران
– کاهش هزینه های بیمارستان
– در اختیار قرار داشتن سیستم مدیریت اطلاعات جامع بیماران برای پزشکان، متخصصان و خود بیماران جهت کنترل فردی
– بهبود سیستم درمان ( تشخیص – کنترل و پیگیری درمان بیماری)
– فناوری اطلاعات یک ابزار قدرتمند در آسیب شناسی است که میتواند در اجرای فرایندهای مدرنیزاسیون آسیب شناسی، معرفی روشهای جدید تشخیصی، مدیریت بیماری مبتنی بر شواهد و یا استفاده به موقع از منابع محدود و اغلب پر هزینه کاربرد بسزایی داشته باشد.

راه حل های مورد انتظار چه مواردی می تواند باشد؟ (نمونه محصول؟ طرح؟ نقشه؟ ایده؟ و …)
– اتوماتیک کردن فرآیندهای سازمان
– استفاده از سیستم های هوشمند درمان، پیگیری درمان آنلاین
– سرمایه گذاری در فناوری و تکنولوژی های نوین
– پیش بردن کارکردهای پزشکی بصورت آنلاین و با کمک تکنولوژی

شرایط اولیه پذیرش یک راه حل ارائه شده چیست؟
– متمرکز بر سلامت بیمار و کاهش ریسک های مرتبط با بیماران باشد
– بر آگاهی عمومی جامعه در سطح گسترده بیافزاید
– مورد حمایت سازمان های سیستم سلامت باشد
– عملیاتی در سطح گسترده باشد
– مورد تایید سازمان های ذی صلاح باشد

 

شرکت کنندگان در صورت ارئه راه حل مناسب از چه مزایایی برخوردار خواهند شد؟

هدایای نقدی از طرف سازمان ارائه دهنده مسئله
درآمد از به نتیجه رسیدن کار
جذابیت چالشی این مساله
یادگیری و ارتقای مهارت های شخصی
شهرت و مقبولیت اجتماعی
رضایت شخصی از حل مشکل
سرمایه گذاری و حمایت توسط حامیان دورخیز

 

برای حل این چالش در دورخیز ثبت نام کنید.