مسئله حوزه سلامت: رویکرد درمانی سیستم سلامت (H-3)

 

محورهای اصلی چالش ها و مسائل حوزه سلامت رویداد <<دورخیز>> با مشارکت سازمان و کسب و کار های مرتبط شناسایی شده است.

وضعیت نامطلوب موجود چیست؟
مصرف کنندگان صنعت سلامت در اغلب موارد، تبدیل به ذینفعان منفعلی شده اند که با انبوهی از اطلاعات پیچیده و نامتقارن مواجه شده اند که انحصارا در سیستم های سلامت درگیر با افزایش قیمت ها ، کمبود منابع و مالیات جریان دارد. عدم وجود کنترل و آگاهی بیماران و افراد جامعه بر سلامتی خود بر پیچیدگی سیستم بهداشت و درمان می‌افزاید.

تاثیرات مثبت حل این مسئله چه می تواند باشد؟
مهمترین بخش منتفع در صورت برطرف شدن این رویکرد، طبیعتا همه افراد جامعه خواهند بود و متعاقبا ارائه دهندگان خدمت بصورت اثربخش تر فعالیت میکنند. با آموزش و ایجاد زیرساخت های سیستم خوددرمانی:

– ایجاد پارادایم و فرهنگ خود درمانی و افزایش آگاهی افراد جامعه در خصوص سلامت منجر به بهبود سلامت افراد و حامعه خواهد شد
– سیستم نظارت و کنترل از راه دور بصورت کارا پیاده خواهد شد
– پیشگیری در مورد بیماری های فرآگیر که ناآگاهی مردم شایع ترین علل رشد این نوع بیماری هاست ، بهبود میابد.

راه حل های مورد انتظار چه مواردی می تواند باشد؟ (نمونه محصول؟ طرح؟ نقشه؟ ایده؟ و …)
– اینترنت به همان صورت که بر روند یادگیری، برقراری ارتباط، خرید و در کل کسب وکار ما اثرگذار بوده است ، بتدریج نحوه مدیریت سلامت و مراقبت های بهداشتی ما را نیز تغییر می دهد . ابزاری کارا در این راستا باشد.
– سبک زندگی افراد از مهمترین چالش های درمانی است. بدون شک تکنولوژی های مربوط به تحلیل رفتار مصرف کننده فرصت های بزرگتر و مقیاس پذیرتری را برای انتخاب سالم تر فرآهم میکند.

شرایط اولیه پذیرش یک راه حل ارائه شده چیست؟

– متمرکز بر سلامت بیمار و کاهش ریسک های مرتبط با بیماران باشد
– بر آگاهی عمومی جامعه در سطح گسترده بیافزاید
– مورد حمایت سازمان های سیستم سلامت باشد
– عملیاتی در سطح گسترده باشد

شرکت کنندگان در صورت ارئه راه حل مناسب از چه مزایایی برخوردار خواهند شد؟

هدایای نقدی از طرف سازمان ارائه دهنده مسئله
درآمد از به نتیجه رسیدن کار
جذابیت چالشی این مساله
یادگیری و ارتقای مهارت های شخصی
شهرت و مقبولیت اجتماعی
رضایت شخصی از حل مشکل
سرمایه گذاری و حمایت توسط حامیان دورخیز

برای حل این چالش در دورخیز ثبت نام کنید.