مسئله شهری: سامانه‌های ناکارآمد تامین و توزیع (C-1)

مسئله شهری: سامانه‌های ناکارآمد تامین و توزیع (C-1)

وضعیت نامطلوب موجود چیست؟ امروزه صنایع غذایی به سرعت در حال تغییر است، زیرا مصرف کنندگان بیشتر از قبل به دنبال گزینه های سالم تر و سازگار با محیط زیست، طعم های جدید و کنترل بیشتر بر نحوه سرو غذا، ارسال و تولید هستند. سیستم های موجود جوابگوی نیاز مصرف کنندگان در سطح گسترده و […]

مسئله شهری: حفاظت از آب، هوا و محیط زیست شهری (C-2)

مسئله شهری: حفاظت از آب، هوا و محیط زیست شهری (C-2)

وضعیت نامطلوب موجود چیست؟ آلودگی هوا و بحران جدی آب، بخش کشاورزی و شهری را با چالش های متعددی روبرو کرده است، که بخش قابل توجهی از مشکلات با مشارکت جمعی نوآوران فعال و استفاده از تکنولوژی روز دنیا قابل بازنگری است، از جمله: – فقدان سامانه‌های منسجم تولید، جمع آوری و پردازش اطلاعات و […]

مسئله حوزه شهری: عدم مشارکت شهروندان در حل مسائل جامعه (C-3)

مسئله حوزه شهری: عدم مشارکت شهروندان در حل مسائل جامعه (C-3)

محورهای اصلی چالش ها و مسائل حوزه شهری رویداد <<دورخیز>> با مشارکت سازمان و کسب و کار های مرتبط شناسایی شده است. وضعیت نامطلوب موجود چیست؟ فرهنگ برون سپاری حل مشکلات در جامعه و تمرکز روی دولت ، به تنهایی نمی تواند در حل چالش های ایجاد شده توسط خود افراد جامعه کمک کند. شهروندان […]