مسئله گردشگری: عرضه نامناسب میراث فرهنگی به گردشگران (T-8)

وضعیت موجود که نامطلوب است و مشکل ایجاد کرده را کوتاه شرح دهید

بر اساس آمار موجود اغلب گردشگران که به ایران می آیند گردشگران فرهنگی هستند یعنی به دنبال بازدید مکان های فرهنگی و تاریخی ایران و آشنایی با فرهنگ گدشته و امروز مردم ایران می باشند. با این حال، تعداد و تنوع میراث فرهنگی ایران صرفا در بناهای تاریخی آن (میراث فرهنگی ملموس) خلاصه نمی شود و آداب و رسوم، هنر، ادبیات،  سایر انواع میراث فرهنگی ناملموس و همچنین میراث طبیعی را نیز در بر می گیرد که ایران از این نظر غنای سرشاری دارد.

تاثیرات وضعیت نامطلوب فعلی چیست؟
عرضه ی محصول فرهنگی غیرملموس به بازدیدکنندگان و گردشگران ساختار اقتصادی منسجم و مناسبی ندارد و این موجب شده است تا توجه به این نوع از میراث کاهش پیدا کند تا جایی که برخی کشورهای همسایه اندیشمندان، ادبا و دانشمندان ایرانی را به عنوان جاذبه های گردشگری فرهنگی کشور خود به گردشگران معرفی می نمایند.

اگر این مشکل حل شود چه تاثیرات مثبتی بر چه کسانی و چه چیزهایی خواهد داشت؟
میراث بر جای مانده از گذشتگان در مطالعهٔ تاریخ بشر مؤثر هستند. حفظ آن‌ها نیازهای گذشتگان را بازگو می‌کند و در پس هر یک داستانی نهفته است. وجود راه حل های پایدار برای ارتقای جنبه اقتصادی و محصول محور میراث فرهنگی به ویژه غیرملموس می تواند در حفظ آن میراث نقش مهمی بازی کند.

راه حل مد نظر چگونه باید باشد؟

 هر نوع راه حل قابل پیاده سازی به صورت الکترونیکی یا فیریکی که بتواند زنجیره ارزش میراث فرهنگی را کامل کند یا ارتقاء بدهد.

شرایط پذیرفته شدن یک راه حل ارائه شده چیست؟

  • هزینه راه اندازی اولیه آن پایین باشد و بتوان نمونه های اولیه ای از راه حل را در زمان کوتاه و با هزینه کم برای آزمایش کارایی آن ایجاد کرد.
  • با شرایط فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی جامعه در تضاد نباشد
  • از دید گردشگر خارجی (مشتریان) به موضوع نگاه کند و نیازمندی ها و علایق مشتری را در نظر بگیرد

ارائه کنندگان راه حل های برتر از موارد زیر بهره خواهند گرفت:

  • هدایای نقدی
  • درآمد از به نتیجه رسیدن کار
  • جذابیت چالشی این مساله
  • امکان استخدام
  • یادگیری و ارتقای مهارت های شخصی
  • رضایت شخصی از حل مشکل
  • سرمایه گذاری

اگر برای این مسئله راه حلی دارید در دورخیز شرکت کنید.